PČELARSTVO

Čišćenje i zamjena podnjača

POLEN PO BOJAMA

MALINA - bijela

JABUKA - svjetložuta

KRUŠKA - crvenožuta

MASLAČAK - crvenožuta

KAJSIJA - tamnocrvena

KESTEN - tamnocrvena

BIJELA DJETELINA - smeđa

HRAST - žutozelena

LIPA - svijetlozelena

LJEŠNJAK - žuta

ŠIPAK - žuta

MAK - crna

BREZA - svijetlosiva

BRESKVA - crvena

VRBA - sumpornožuta

GLOG - svijetlosmeđa...

 

 

 

  RADOVI NA PČELINJAKU
             
 

SEPTEMBAR

- završiti propušteno iz prethodnog mjeseca

-izvršiti ponovnu kontrolu zaliha hrane i po potrebi dopunit iste

-nastaviti borbu protiv osa i stršljenova

-slaba društva spojiti sa jakim

-obratiti pažnju na pojilo

-borba protiv varoe

AVGUST

- detaljan pregled svih zajednica s ciljem utvrđivanja:

a ) količine i kvaliteta hrane

b) zdravstvenog stanja pčela

c) kvaliteta saća

d) kvaliteta matice i legla

- zaštita od visoke temperature

- saniranje loših društava

- intenzivna njega rojeva

- zamjena matica i starog saća

- rasporediti saće u košnici za zimu

- početi intenzivniju prizranu a radi obezbjeđenja dovoljnih količina hrane za zimu

- nastaviti borbu protiv osa i stršljenova

- zaštita saća od moljca

- održavanje i oskrba pojilica svježom vodom

 

JULI

- redovno održavati pojilo

-proizvodnja i zamjena matica

- stvaranje novih i njega mladih rojeva

- zaštita od pojave grabeži

- preduzimati mjere protiv vaoe koja je na svom vrhuncu

- borba protiv osa i stršljenova

JUNI


• Skidanje medišta i cijedjenje (centrifugiranje) meda;
• Pri oduzimanju meda treba biti umjeren i pčelama ostaviti najmanje 10 kg jer "med na medu rađa";
• Medišta skidati ujutru i iscjedjena vraćati uveče;
• Ne ostavljati med da se ohladi jer se teže centrifugira;
• Med treba čuvati u čistim sudovima - higijena meda;
• Održavanje pčelinjih društava u jakom stanju i radnom raspoloženju za naredne paše.
• Proizvodnja i zamena matica;
• Umnožavanje pčelinjih društava;
• Stvaranje pomoćnih društava i nukleusa;
• Njega rojeva;
• Obezbjedjenje i čuvanje saća sa poklopljenim medom za zimsku rezervu;
• Konzervacija polena u saću za zimu;
• Proširenje ventilacije ako nastupe visoke temperature;
• • Održavanje pojila u ispravnom stanju;
• Tretiranje protiv varoe;
• I dalje koristiti okvire građevnjake za biološko suzbijanje varoe.

 

MAJ

 

 • - postaviti higijensko pojilo, ako to do sada nije odrađeno
 • -sprečavanje rojidbe i stvaranje radnog raspoloženja ( "zaposliti pčele" i time znatno uticati na rojidbeni nagon)
 • -dodavati satne osnove po potrebi i time doći do kvalitetnog saća, rješavati se starog saća
 • -dovršavanje radova na stvaranju jakih pčelinjih društava ( samo jaka društva donose višak i z a pčelara)
 • -nastaviti sa prikupljanjem polena
 • -zvršiti pripremu za seobu i proširiti leta
 • -postaviti zamke za ose i stršljenove
 • -ograničavanje prostora matici (Hanemanova rešetka)
 • -vrcanje
 • -poslije bagrema, pripremiti sve sve za narednu pašu
 • ...

                                                                                                 APRIL

                                                                           
        April mesec je najlepši i najvažniji mjesec za razvoj pčeljinjeg društva i od tog mjeseca zavisi da li ćemo dobiti med ili ne, od prve glavne bagremove paše. Osnovni cilj svih pčelara u aprilu je da za vrijeme voćne paše, koja traje oko 20 dana, maksimalno razviju pčelinja društva kako bi se na 15-20 dana do glavne bagremove paše dobio najveći mogući broj okvira zrelog, zatvorenog legla, kako bi do cvjetanja bagrema broj pčela dostigao broj od 50.000-60.000, a od toga 20.000-30.000 pčela sabiračica nektara. Dakle, mjesec u kojem znanje i iskustvo iz pčelarstva dolazi do pravog izražaja. U aprilu, svakog pčelara očekuju važni poslovi i ako se u ovom mjesecu pčelar opusti od meda nema ništa. Ako je u martu cvjetala samo šljiva, džanarika i kajsija, onda u aprilu cvjetaju sve druge vrste voćaka. Sve imaju dosta polena i lijepo luče nektar, ali pod uslovom da su vremenske prilike normalne za april mjesec. Polovinom aprila cvijeta uljana repica i ko nju ima u blizini blago njemu, a ako nema, ko želi da preseli pčele na uljanu repicu to mora učiniti sa svim društvima (i jačim i slabijim), zato što je na repici razvoj društava fantastičan. Neki poslovi koji se rade u martu nastavljaju se i u aprilu tako da ih ponovo neću objašnjavati već samo dati naka pojašnjenja. Najvažniji radovi na pčelinjaku u aprilu su sledeće:
1.         Prihranjivanje pčelinjih društava
2.         Proljetnji razvoj i forsiranje razvoja društva
3.         Proširivanje pčelinjeg gnezda
4.         Sprečavanje nagona za rojenje
5.         Izvlačenje satnih osnova i zamjena starog saća
6.         Korišćenje građevnjaka za proizvodnju voska i biološko smanjenje varoe
7.         Sakupljanje cvijetnog praha i propolisa
8.         Priprema odgajivačkog društva za proizvodnju matica
9.         Stvaranje jakih društava za glavnu bagremovu pašu
10.     Postavljanje kontrolne vage na pčelinjaku
     
                                                        Prihranjivanje pčelinjih društava
             U aprilu, tačnije početkom aprila najvažnije je provjeriti količine rezervne hrane u košnici. Ukoliko ih je manje od minimuma (10 kg) i ne dopunimo ih svi naši napori u pogledu razvoja društva neće dati očekivane rezultate. Potrošnja hrane se u aprilu naglo povećava usled razvoja velikog broja larvi i zato i dalje ostaje podražajno prihranjivanje. Ako ranije krene cvijetanje voća i unos nektara postane evidentan onda prihranjivanje nije potrebno.
                                                           Proletnji razvoj i forsiranje razvoja društva
       Sredinom aprila počinju da preovlađuju mlade pčele u odnosu na stare (zimske) i naglo počinje da se povećava leglo. Kad pčelinje leglo dostigne 6-7 okvira kod LR košnica što odgovara broju od oko 30.000 pčela, neophodno je dodati drugi nastavak, po mogućstvu sa izgrađenim saćem, ispod postojećeg tako što se jedan okvoir sa zatvorenim leglom i dva sa medom stave u sredinu novog donjeg nastavka, a tri lepa okvira isključivo sa radiličkim saćem stave u stari gorni nastavak, umesto ona tri koja smo stavili u novi donji nastavak. Matica će vrlo brzo te okvire zaleći sa jajima, te nakon 7-10 dana izvršiti premeštanje nastavaka to jest donji postaviti gore, a gornji dole. Usled toplijeg vazduha u gornjem nastavku, matica će preći gore i tako širiti leglo da bi krajem aprila dostiglo 50.000 pčela, što odgovara 10 okvira sa leglom kod LR košnica.Malo drugačiji i sporiji je način razvoja ako nemamo okvire sa izgrađenim saćem, a primorani smo da stavimo nastavak sa satnim osnovama, a to se dešava kod pčelara početnika. Postupak je sličan prethodnom osim što ne ide okvir sa leglom nego samo dva okvira sa medom i polenom, a između njih okvir sa satnom osnovom, dok u gornji nastavak stavljamo dva okvira sa satnom osnovom. Kad satne osnove budu započeta se 5-6 mm. visokim voštanim zidom, stavljamo ih između legla. Ovo moramo raditi oprezno i kad su temperature visoke i to dnevne preko 20OC, a noćne preko 12OC. Ukoliko je vreme hladnije, što može da se dogodi u aprilu, ovu operaciju moramo ostaviti za kasnije.
                                                                 Proširivanje pčelinjeg gnijezda
Kod slabijih pčelinjih društava koja sredinom aprila imaju 4-5 okvira sa leglom, pretežno na prednjem delu okvira, proširivanje legla se vrši tako što se svaki drugi okvir sa leglom okreće za 180 stepeni. Pčelinja društva koja polovinom aprila imaju manje od 4 okvira sa leglom treba proglasiti za nemoćna odnosno škart i njih treba tako razvijati da bi za vrijeme glavne paše pojačali bolja društva izletnicama ili leglom, a ostatak koristiti za pravljenje oplodnjaka odnosno nukleusa za proizvodnju mladih matica, dok stare matice treba likvidirati.
 
                                                                Sprečavanje nagona za rojenje
       Ukoliko se pčelinjem društvu na vreme ne proširi leglo, gnezdo, odnosno košnica, onda dolazi do toga da matica nema gde da polaže jaja. Ako se to desi u vreme obilne voćne paše onda su se stekli uslovi za pojavu roidbenog nagona društva i tada takvo društvo u glavnoj paši neće donijeti med. Pravovremeno proširenje gnezda i košnice u aprilu, smanjiće nam brigu u maju. Isto tako pravovremeno proširenje je važno ne samo zbog bržeg razvoja društva za glavnu pašu, već i zbog sprečavanja pojave roidbenog nagona pčela. Da bismo izbjegli kriznu situaciju koja nastaje krajem aprila zbog nezaposlenosti dobrog dela mladih pčela, moramo pravovremeno intervenisati. Ponekad je teško pogoditi trenutak to jest uskočiti zahvatom pre nego što je došlo do zaleganja matičnjaka. Uništavanjem matičnjaka u većini slučajeva nećemo postići ništa, zato što će neki matičnjak ostati sakriven u mnoštvu pčela, pa će se društvo ipak rojiti. U osnovi rojenje ćemo spriječiti, dakle i pojavu matičnjaka, ako otklonimo sve one uzroke koji dovode do skučenosti prostora u košnici, pa time i rojedbenog nagona. Matici na vreme treba osigurati dovoljno prostora za nošenje jaja i time rješavamo problem mladih pčela koje će zaposliti svoje mlečne žlezde i time hraniti leglo. Dodavanjem satnih osnova, malo starije generacije mladih pčela starih 10-18 dana, zaposliće svoje voštane žlezde. Dodavanjem praznog izgrađenog saća za smeštaj nektara zaposlićemo pčele sabiračice. U radovima za maj objasniću postupak kad se pojave matičnjaci.
                                                              Izvlačenje satnih osnova i zamjena starog saća
     Nauka preporučuje da svake godine treba mjenjati staro saće u plodištu za 25%, što praktično znači da za četiri godine moramo zameniti svo saće iz plodišta. Ovo je najvažnije kao preventiva protiv pojave bolesti. Ko se ovoga ne pridržava uvek će imati problema sa zdravstvenim stanjem pčelinjeg društva. Sa ovim dobijamo i još nešto veoma važno, a to je da ćemo imati krupnije pčele, što je veoma važno u pčelarstvu. April mjesec u voćnoj paši jje najpogodniji da izvršimo zamjenu starog i nepravilnog saća sa dodavanjem satnih osnova. Izvlačenje satnih osnova rade samo jaka društva sa dosta mladih pčela i to kad su povoljni uslovi, kad ima dosta polena i kad postoji jaka paša. Na maslačku, voćnoj paši i uljanoj repici mogu se izvući 2-4 satne osnove, a u toku bagrema i kasnije, mnogo više.
 
                         Korišćenje građevnjaka za proizvodnju voska i biološko smanjenje varoe
Ovo vrijeme možemo iskoristiti i za izgradnju građevnjaka u cilju proizvodnje voska i biološkog suzbijanja varoe. Građevnjak se pravi tako da mesto satne osnove preko celog rama, stavljamo samo jednu malu nit saća na satonoši i takav ram ostavimo da same pčele dograde do donje letvice. Građevnjak je pretežno veličine trutoskog legla i matica vrlo rado u ovo doba godine zalegne u takav građevnjak. Posle 13-15 dana, kada se leglo zatvori, takav građevnjak vadimo i presujemo pri čemu uzimamo belančevinastu tečnost koju možemo koristiti u ishrani ljudi ili dodavati u šećerni surup kod stimulativnog prihranjivanja. Inače varoa u ovo doba godine rado ulazi u trutovsko leglo, tako da na ovaj način odstranimo 20-30% varoe biološkim putem. U ovo doba godine ne smiju se koristiti nikakvi lijekovi protiv varoe, da ne bi došlo do pojave rezidua u medu.
 
                                          Sakupljanje cvijetnog praha i propolisa
Kada rascvjeta voće, pravo je vrijeme da postavimo skupljače polenovog praha i mreže za sakupljanje propolisa. Na tržištu postoje razne vrste sakupljača. Za mene najbolji su oni koji se postavljaju preko cijele podnjače sa pokretnom mrežom preko kojih pčele prelaze. Mreže za sakupljanje propolisa postavljaju se na gornji nastavak preko satonoša ispod poklopca. Svaka košnica treba da ima sakupljač praha i mrežu za sakupljanje propolisa za vreme paše. Po pravilu od ukupne količine sakupljenog polenovog praha 70% zadrži sakupljač praha, a oko 30% pčele unesu u košnicu. Ako se ima u vidu da normalno razvijeno pčelinje društvo potroši godišnje oko 40 kg. cvijetnog praha, a da isto društvo u toku pčelarske godine može da sakupi 60-80 kg. onda bez obzira na sakupljač praha pčele unesu u košnicu potrebnu količinu praha.
 
                                     Priprema odgajivačkog društva za proizvodnju matica
IIskusniji pčelari koji su savladali savremeni metod proizvodnje matica, za vrijeme voćne paše treba da počnu sa pripremanjem odgajivačkog društva, takozvanog inkubatora za odgajivanje matičnjaka. U svakoj malo boljoj knjizi lijepo je opisano kako se formiraju, pa preporučujem da to pročitaju pre nego što pristupe pripremi, pošto je ta radnja najvažnija u ciklusu proizvodnje matica. Samo da napomenem da odgajivačko društvo mora imati puno polena, puno nektara i puno mladih pčela, a ne mnogo prostora.
 
                           Stvaranje jakih društava za glavnu bagremovu pašu
Provjereno je da samo jaka pčelinja društva donose viske prinose pčelinjih proizvoda. Krajem aprila, na desetak dana pred cvetanje bagrema, treba izvršiti planirana spajanja. Spajanje je najuspješnije preko novinske hartije. Pri spajanju najbolje je kad su pčelinja društva jedno pored drugog, zato što će se tako pčele izletnice naći tamo gde je pčelar i namjeravao. Pri spajanju treba uraditi sledeće:
- društvo koje se pripaja treba oduzeti maticu najmanje dva sata prije spajanja
- društvo koje se pripaja treba da bude slabije po snazi
- pripajanje se vrši predveče i preko novinske hartije
- prije pripajanja dobro je poprskati oba društva nekim mirisom, jer će time dobiti zajednički miris i pripajanje će biti sigurnije
- isto veče gornjem društvu treba dodati u hranilicu oko jedan litar sirupa
- preko noći će se pčele spojiti i sutradan će sve pčele izlaziti iz košnice na letu donjeg društva
- sutradan u popodnevnim satima treba izvršiti sređivanje ramova i ukloniti ostatak novinske hartije.
              Osnovno pravilo pri sređivanju ramova je da ramove sa zatvorenim leglom stavimo u gornji nastavak, a ramove sa otvorenim leglom i sa maticom stavimo u donji nastavak. Neki pčelari praktikuju, a i moje iskustvo je takvo, da se sada postavi matična rešetka i da se tako matica ograniči na donji na nastavak. U donjem nastavku LR košnice ima 60.000 ćelija u saću i ovo zadovoljava biološke mogućnosti matice u nošenju jaja za period od 21 dana, koliko traje ciklus izlaženja pčele radilice. Ako ovako radimo dobićemo veoma jako pčelinje društvo, sposobno da u bagremovoj paši ostvari visok prinos pčelinjih proizvoda, naravno pod uslovom da su vremenske prilike dobre i da postoji dobro nektarenje.
                                                Postavljanje kontrolne vage na pčelinjaku
            April mesec je najpogodniji za postavljanje kontrolne vage na srednje razvijenom pčelinjem društvu, zbog praćenja razvoja pčelinjeg društva. Vaga na pčelinjaku mnogo koristi pčelaru jer može da kontroliše količinu rezervne hrane u košnici, količinu dnevnog unosa nektar i drugo. Njome iskusni pčelar može da planira i proizvodnju matičnog mliječa tokom godine. Ukoliko je pčelar u mogućnosti, na jednom pčelinjaku od 50-60 kočnica potrebno je imati tri vage. One se postavljaju tako da je jedna na jednom od najjačih društava, druga na jednom od srednje jakih društava, a jedna na jednom od slabijih društava. Ako ovako postavimo vage, pčelar će tačno znati koje radnje treba da preduzme u određenom vremenu i na određenoj grupi u pčelinjaku.

 

April-2011